index2
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Start
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht


LID WORDEN

Loop jij ook graag in groep?

Vind jij het clubgevoel en af en toe een gezellig samenzijn ook belangrijk?

Wens je lid te worden van een club waar samenhorigheid primeert boven eigenbelang en prestatiedrang?


                                    ... Dan zijn wij de perfecte club voor jou!

Het lidgeld voor een heel jaar bedraagt 25 euro. Hier kan je  ook  een deel van terugkrijgen via je ziekenfonds als je hiervoor de nodige papieren bezorgt aan Koen Aussems. Als je lid bent van de club, kan je drie maal per week mee komen joggen. Daarnaast kan je via de club ook inschrijven voor loopwedstrijden waar we steeds met een een groepje aan deelnemen. Naast al die sportieve activiteiten vinden wij het sociale aspect ook erg belangrijk en daarom organiseren we op regelmatige tijdstippen nevenactiviteiten zoals onze jaarlijkse barbecue.


Toegetreden leden zijn mensen die graag naar de trainingen komen, eens willen deelnemen aan een wedstrijd en graag een feestje van de club bijwonen.
Effectieve leden gaan een stapje verder en verbinden zich ertoe eenmaal per jaar naar de algemene vergadering te komen, waarin ze hun stem over de club kunnen laten horen.


Als je graag effectief lid wil worden, kan je dit eenvoudig doen door een mail te sturen naar Koen Aussems.


Runnin' Brecht is aangesloten bij de federatie Sporta. Via deze federatie zijn al onze leden verzekerd tegen sportongevallen, ook buiten onze gezamenlijke trainingen. Een sportongeval is per definitie een ongeval dat plots gebeurt tijdens het sporten. Overbelastingsletsels vallen dus buiten deze definitie, evenals roekeloos gedrag. Lopen tijdens gevaarlijk winterweer wordt omwille van die reden niet door onze club ondersteund.

LID WORDEN

  


AANSPREEKPUNT

koen@runninbrecht.be

Koen Aussems

  

Runnin' Brecht, de recreatieve jogclub van St Lenaarts, St.-Job, Brecht en Overbroek

Maatschappelijke zetel: Gildelaan 12, 2960 Sint Job in 't Goor


Bankrekening:  BE97 7310 2061 9949