index2
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Start
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht
Runnin' Brecht

WIE ZIJN WE?

Runnin' Brecht is een recreatieve jogclub voor volwassenen die reeds 5 km kunnen joggen. De ideale opvolging na een start to run dus.


Driemaal per week is het mogelijk om onder aanwezigheid van een trainer samen in groep te lopen. We vormen groepen naargelang het tempo van de lopers en de afstand die ze willen afleggen.


Leden die willen kunnen in groep deelnemen aan verschillende loopevenementen waarvoor de club suggesties doet.


Hoe het allemaal begon ...


Eind 2007 organiseerde de Gemeente Brecht een Start to Run - cursus voor beginners. In 10 weken tijd konden de kandidaat-atleten leren om 5 km te lopen. Na die lessenreeks en na het uitreiken van de diploma's waren de meeste deelnemers het er over eens: de opgebouwde conditie mocht niet verloren gaan. Ze zouden de volgende weken op dezelfde dag en hetzelfde uur blijven samenkomen om 5 km te blijven lopen.


Rika Rits, toen en nog steeds enthousiaste sportconsulente van de Gemeente Brecht, opperde de mogelijkheid om een sportclub op te richten om de joggers samen te laten kunnen trainen. Ze mailde iedereen die ooit aan een Start to Run - cursus had deelgenomen en waarvan ze het e-mailadres had. Twee weken later stond er een informele vergadering op het programma om af te tasten of er interesse was in een dergelijke sportclub. Hierbij bleek onmiddellijk dat het enthousiasme voor een jogclub erg groot was. Dezelfde avond nog werd er een nieuwe vergaderdatum afgesproken en dat was meteen de eerste startvergadering van de eerste en tot nu een enige jogclub van de Gemeente Brecht: de feitelijke vereniging Runnin' Brecht. We schrijven januari 2008.


Na een aantal vergaderingen waarbij een federatie werd gekozen en de nodige praktische en administratieve zaken werden afgesproken, ging de club op 1 juni 2008 officieel van start met een 40-tal joggers. Via sponsoring van onze plaatselijke middenstand konden de eerste club T-shirts aangekocht worden en via de eerste lidgelden van onze leden konden we sportongevallenverzekeringen afsluiten. Na het eerste halfjaar telde Runnin' Brecht reeds meer dan 70 leden!


Aan het roer van deze prille club stonden Hilde Lenaerts (penningmeester), Luc Pillu (secretaris) en Erwin Van der Reysen (voorzitter). Zij loodsten de club doorheen de eerste jaren en werden in de loop der jaren met veel enthousiasme en plezier bijgestaan door Leo D., Anne V., Yvonne V.S., Inge V.H. en Koen A.


Al snel was het duidelijk dat deze groep joggers heel ambitieus was. Na een aantal weken opleiding aan de Vlaamse Trainersschool, studeerden Erwin V.d.R., Maggy V.G. en Luc P. af als jogbegeleider. Niet lang daarna opperde iemand het idee om met de club een eigen bosloop te organiseren. De koppen werden bij elkaar gestoken en eind 2008 werd er groen licht gegeven voor deze nieuwe mijlpaal in onze clubgeschiedenis. De feitelijke vereniging werd begin 2009 omgevormd tot een vzw en er stond dus niets meer in de weg om een meer dan geslaagde eerste editie van onze Bosloop te organiseren.


Nu, bijna 9  jaar later, telt Runnin' Brecht ruim 90 leden. Het bestuur bestond in 2014 uit Erwin Van der Reysen, Hilde Lenaerts en Koen Aussems. Daarnaast zijn er enkele werkgroepen opgericht om de verschillende activiteiten te ondersteunen. In 2015 hebben Herwig De Vos en Jeroen Mampuys de fakkel van Hilde Lenaerts overgenomen.


Runnin' Brecht kan rekenen op een grote groep vrijwilligers onder de leden die er elk jaar voor zorgen dat iedereen zich goed voelt in de club en dat de evenementen die we organiseren elk jaar een groeiend succes kennen!

Runnin' Brecht, de recreatieve jogclub van St Lenaarts, St.-Job, Brecht en Overbroek

Maatschappelijke zetel: Gildelaan 12, 2960 Sint Job in 't Goor


Bankrekening:  BE97 7310 2061 9949