Superprestige Merksplas

Superprestige Merksplas 18/11/2023

We zijn op zoek naar 20 vrijwilligers die een handje willen toesteken.
De taak is het bemannen van de inkomposten.
We worden verwacht om 8.00uur tot 15.00uur.
Als er vrijwilligers zich geroepen voelen kunnen dit melden bij Leo Peeters.